top of page
Ravnholm Energi 75 millioner støttekroner til detailbutikker .jpeg

75 millioner støttekroner til dagligvarebutikker

En lang række lokale dagligvarebutikker er presset af tårnhøje energipriser. Er din forretning én af dem, kan du nu søge om økonomisk støtte og hjælp til investeringer i energibesparende tiltag. Der er to ordninger, som hver har sine egne kriterier for søgning og sin egen deadline.

Hårdt ramte erhverv

Energikrisen har været hård ved mange lokale dagligvarebutikker, eksempelvis købmænd, bagere og slagtere. For mange virksomheder i denne kategori er det uden tvivl godt nyt, at Erhvervsministeriet har valgt at åbne en ny støttepulje, hvor energiudsatte virksomheder i mindre byer kan søge om hjælp.

Virksomhederne kan få op til 50.000 kroner i direkte støtte til energiudgifter, og op til 50.000 kroner i støtte til grønne investeringer.

Ordningerne

Støtteordningen har to elementer. Den direkte støtte til afholdelse af udgifter er selvforklarende, og har som nævnt deadline for søgning den 20. april.

Puljen for grøn omstillingsstøtte med deadline den 31. maj giver mulighed for at søge tilskud til energiforbedringer, der investeres i inden for et år, og som endnu ikke er påbegyndt. Ordningen omfatter egenfinansiering på minimum 20 procent, og der ydes blandt andet støtte til belysning, for eksempel LED, automatisk lysstyring og lignende, forbedring af klimaskærm såsom nye vinduer, og optimering af ventilationsanlæg med bedre motorer, automatisk styring og lignende.

Fælles kriterier

For at kunne søge om støtte til de to ordninger, er der visse krav, der skal opfyldes. Det gælder blandt andet:

  • Butikkens omsætning stammer overvejende (over 50 procent) fra salg af dagligvarer.

  • Butikken ligger i et område med færre end 2.500 indbyggere.

  • Butikken er registreret hos Fødevarestyrelsen med krav til nedkøling af fødevarer.

  • Butikken har haft en stigning i energiudgifter på mindst 50.000 kroner fra 2021 til 2022.

Klik på knappen for at læse mere om ordningerne og se hvordan der søges.

De bedste samarbejdspartnere

Ravnholm Energi står på to ben. Det ene ben er en idealistisk tilgang til implementering af vedvarende energiløsninger. Det andet ben bygger på ambitionen om at støtte den grønne omstilling ved at lave installation af VE teknologi.

Ravnholm Energi holder vores kunder i hånden og det gør vi i samarbejde med de danske leverandører Danfoss og DVI Energi. Gældende for begge er, at de er blandt de førende i verden på deres respektive områder. I Ravnholm Energi kan vi således garantere problemfrie løsninger på jeres nye grønne energisystem.

 

Kontakt for yderligere information:

Telefon 81 72 51 00
Mail: henrik@ravnholmenergi.dk

bottom of page