top of page
Jordslanger til jordvarme Ravnholm Energi .jpeg


Jordvarme 
- Vertikalt eller horisontalt jordvarme    

Jordvarme kan noget, som andre bæredygtige energikilder ikke kan. Den kan nemlig udnytte energi direkte fra naturen, uden at du behøver store, synlige installationer, minimum vedligholdelse,  ingen støjgener der ødelægger husets ydre æstetik eller udsigten på din grund.

HORISONTALT JORDVARME ANLÆG 

 

Jordens sammensætning og egenskaber spiller en afgørende rolle. Det kræver normalt et tilstrækkeligt stort område med en tilstrækkelig dybde af jord med tilstrækkelig varmeledningsevne.

Der skal graves en række kanaler, der typisk er ca. 1-2 meter under jordoverfladen, afhængigt af den specifikke geologi og klimaforhold.

Slangeudlægning til horisontal jordvarmeanlæg til et hus i normal størrelse, ligger fra ca. 300 meter og opefter.

Nedgravning af jordslanger til jordvarme Ravnholm Energi.jpeg
Udlægning af jordslanger til jordvarme ravnholm energi _edited.jpg

NEDPLØJNING AF JORDSLANGER 


Nedpløjning af jordslanger et horisontalt jordvarmeanlæg kræver et område, hvor der er tilstrækkelig tilgængelig plads omkring bygningen. 

Udover meget stort behov for plads, kræver nedpløjning også at der ikke er andre rør - og kabelføringer i jorden, gamle bygningsdele, store sten eller andet der kan skabe forhindringer for selve nedpløjningen af jordslanger.

VERTIKALE BORING TIL JORDVARMEANLÆG 

 

Vertikale jordvarme anlæg er mere effektive end horisontale anlæg, da de har adgang til jordens mere stabile temperaturer i dybere lag. 

De kan derfor være mere effektive til at lave opvarmning af bygninger og er generelt mere pladsbesparende, hvilket gør dem velegnede til områder med begrænset plads. 

Et vertikalt jordvarmeanlæg, kan man regne med at boringerne starter ved 150 meter 

Ravnholm Enrgi - vertikalboring til jordvarme _edited.jpg
Nedgravning af jordslanger ravnholm energi  .jpeg

EFTER NEDLÆGNING AF JORDSLANGER 

 

Efter nedgravning eller nedpløjning, vil det synlige resultat variere i forhold til årstiden. Det vil være afhængig af jordens beskaffenhed, mængden af nedbør, o.s.v.

Disse faktorer vil være afgørende for, hvor store eller små aftryk der efterlades af gravemaskinerne eller pløjemaskinen.

 

Jorden bliver endevendt og man  risikerer efterfølgende at arealerne synker i takt med at jorden pakker sig

Man kan som bygherre forvente og påregne en vis reetablering af området

DVI Combi indemodul.


Combi er vores alt i et-indemodul med indbygget akkumuleringstank og gennemstrømningsvandvarmer til opvarmning og varmt brugsvand. Denne model kan kombineres med alle DVI's luft/vand varmepumper og jordvarme: 

  • Akkumuleringstanken som indeholder 300 liter vand og kan levere 13 liter varmt brugsvand i minutter, med en rustfri vekselvarmer.

  • En 9 kW el-patron siddende som backup og støttefunktion på opvarmningen. El-patronen træder i kraft, hvis ude delen standser, hvis der er under 12 minusgrader i længere tid eller der bliver brugt meget varmt vand.

  • DVI Combi har indbygget en bimåler, så den selv måler varmepumpens forbrug og gør det nemt at holde regnskab med el-forbruget.

produkter_2335x2250_dvi-website_1108_edited.jpg
produkter_2335x2250_dvi-website_1107_edited.jpg

DVI Single indemodul.


Single er vores alt i et-indemodul med indbygget akkumuleringstank og gennemstrømningsvandvarmer til opvarmning og varmt brugsvand. Denne model kan kombineres med alle DVI's luft/vand varmepumper og jordvarme: 

  • Akkumuleringstanken som indeholder 250 liter vand.

  • En 9 kW el-patron siddende som backup og støttefunktion på opvarmningen. El-patronen træder i kraft, hvis ude delen standser, hvis der er under 12 minusgrader i længere tid eller der bliver brugt meget varmt vand.

  • DVI Single har indbygget en bimåler, så den selv måler varmepumpens forbrug og gør det nemt at holde regnskab med el-forbruget.

DVI SmartControl

 

Med SmartControl kan du styre din varmepumpes temperatur, natsænkning, ferietilstand og brugsvand direkte fra din computer eller smartenhed.

 

Du behøver altså ikke at stå foran varmepumpens indedel, når der skal justeringer til. 

Det gør det lettere for dig at kontrollere det generelle energiforbrug i hjemmet - både når du opholder dig på matriklen, og når du er ude af huset.

Hvis der mod forventning opstår driftsforstyrrelser på din varmepumpe, får du automatisk besked på din enhed. Og via din SmartControl enhed, har vi mulighed for at supportere dig på afstand. 

APP paa mobiltelefon-Smart Control.jpeg
Jordprøve til jordvarme ravnholm energi .webp

JORDBUNDSUNDERSØGELSE TIL JORDVARME 

 

I første fase er det nødvendigt, at du får foretaget en omhyggelig vurdering af, om jordbunden på din grund er egnet til et jordvarmeanlæg. 

Formålet med jordprøvetagningen er at bestemme jordens termiske egenskaber, herunder dens termiske ledningsevne og varmeakkumuleringskapacitet. 

Resultaterne af jordprøvetagningen vil blive brugt til at dimensionere det optimale jordvarmesystem til det specifikke sted. Jordprøvetagning sikre, at jordvarmesystemet fungerer effektivt og reducerer energiomkostningerne.

TILLADELSE TIL JORDVARMEANLÆG 

 

Ved etablering af jordvarmeanlæg skal der søges om tilladelse. 

På din kommunes hjemmeside findes ansøgningskemaer for både horisontalt anlæg og vertikale anlæg.

Hvis man lave et vertikalt jordvarmeanlæg, er der en mulighed for at din kommune afviser løsningen. Der kan også forekomme lang ekspeditionstid samt et længere indsigelsesforløb. 

Ravnholm Energi plan_edited.jpg
bottom of page