top of page
Ravnholm Energi DVI tagmontering.jpeg

Kravspek
- til montering af LV40 til LV200 

Opstilling af varmepumpe

Varmepumpen skal opstilles på et fast underlag med tilstrækkelig bæreevne fx en betonplade eller punktfun- damenter af beton.
Ved opstilling på en flad tagkonstruktion skal det sikres at bygningens konstruktion er egnet og dimensioneret til den øgede vægt og belastning.

Varmepumpen skal af hensyn til de fabriksmonterede drypbakker og afløbsinstallation bringes i lod og vater (justerbare maskinsko). Maskinskoene skal endvidere justeres således at belastningen på alle sko er ens og således at kabinettet ikke vrider. Kontroller efterfølgende at alle frontlåger passer og flugter langs kanterne.

 

Afløbsinstallation

Varmepumpen er fabriksmonteret med en intern kondens-afløbsinstallation som forbinder de enkelte dryp- bakker under fordamperene. Installationen er internt frostsikret med en el-trasing som automatisk indkobles ved frostvejr.

Varmepumpen er fabriksmonteret med 1 m ekstra el-trac- ing. El-tracingen kan ved behov forlænges og benyttes som frostsikring af den eksterne installation 

Vær særlig opmærksom hvis varmepumpen opstilles på flade tagkonstruktioner, da en utilsigtet ophobning af is grundet svigtende afløb kan medføre vægtbelastning, og i værste fald en overbelastning af tagkonstruktionen.

Forventet mængde af kondensvand

DVI LV40 Compact - 16 liter pr. time 
DVI LV80 Compact - 32 liter pr. time 
DVI LV120 Compact - 48 liter pr. time 
DVI LV160 Compact - 64 liter pr. time 
DVI LV200 Compact - 80 liter pr. time 
(Mængderne er max og baseret på vedvarende drift af varmepumpen)

Tabel med rør dimensioner 

Skærmbillede 2023-01-31 kl. 16.03.13.png

Vægt
 

DVI LV40 Compact - 478 kg

DVI LV80 Compact - 983 kg

DVI LV120 Compact - 1.490 kg

DVI LV160 Compact - 1.997 kg

DVI LV200 Compact - 2.504 kg

 

El-tilslutning 

Skærmbillede 2023-02-01 kl. 21.52.37.png
bottom of page