top of page
Menighedsråd  ravnholm energi _edited_edited.jpg

Vi finansierer jeres
grønne omstilling 

Omkostningsneutral omstilling til grøn energi

 

I samarbejde med Difko kan der skabes et grundlag for en omkostningsneutral implementering af grøn energi i folkekirken.

 

Det nye samarbejde muliggør, at folkekirken kan få implementeret grønt strøm og grøn varme i kirken med en omkostningsneutral løsning. Er det rette grundlag til stede, vil kirken kunne få implementeret grøn strøm og grøn varme, uden at det har en meromkostning på kirkens daglige drift.

Opgaven er helt enkel – vi skaber en omkostningsneutral løsning til grøn energi i folkekirken. Vi tager den enkelte kirkes nuværende driftsbudget til sort energi og konverterer den til grøn energi.

Billede af Gonz DDL
Solpanel Farm8

DIFKO TILBYDER

 

Difko er ansvarlig for finansiering af de enkelte projekter indenfor grønne energiløsninger til kirker og lokalområder. Difkos ansvar er fremskaffelse af løbende kapital til implementering.

 

Difko er Danmarks mest erfarne udbyder og administrator af investeringsprojekter siden 1976. Difko har udbudt 190 projekter med en samlet projektsum på over 30 mia. DKK

 

Difko er en Fondsejet virksomhed med formål at fremme bred folkelig investering. Dvs. at meningheden og lokalborgere får mulighed at invester i kirkens grønne omstilling.

DIFKO ARBEJDER MED BÆREDYGTIG UDVIKLING

 

Difko ønsker at være en aktør i den bæredygtige udvikling.

 

Det betyder, at der ift. arbejdet med bæredygtighed overfor kunder og internt i Difko primært vil være fokus på klima og miljø.

 

Bæredygtighed er en blivende faktor og derfor vil der kontinuerlig være nye processer, hvor vi vil arbejde i en bæredygtig retning.

 

Difko arbejder mod en ”bæredygtig forretning” hvor vi i samarbejde med investorer kan fremme bæredygtighed via eksempelvis investering i Skov, Vindmøller og Sol.

 

De identificerede aktivitetsområder vil danne grundlag for fastlæggelse af koncernens indsatser og målsætninger.

Cykling i skoven
Difko skovbrug Ravnholm energi.jpeg

DIFKO TILBYDER ANSVARLIG DRIFT

 

Et af Difkos værdier er ”ansvarlighed.” Difko ønsker at agere ansvarligt og fremme bæredygtighed.

 

Medarbejdere forventes at optræde med ærlighed og integritet og tilbyder vores kunder produkter, der tager individuelle hensyn og tilfører merværdi og derved gør dem i stand til at træffe valg på et velinformeret grundlag.

 

Investering i grønne projekter giver god mening, hvis ønsket er en grøn og bæredygtig kirke, vil Difko gerne støtte grøn investering.

bottom of page