top of page

Vi rådgiver folkekirken i grøn energi omstilling

Ravnholm Energi er totalleverandør af grønne energiløsninger til folkekirken. Lige fra rådgivning, projektering, installation, anlægsarbejde og service til vedligeholdelse

 

Vi arbejder i fire faser:​

  1. Strategisk økonomisk planlægning af den tekniske implementering af grønne energiløsninger i provstier, så at målsætningen om 70% CO2 reduktion er nået i 2030.​

  2. Rådgivning og dimensionering af grønne energiløsninger til kirker, præstegårde og sognehuse.

  3. Installation, anlægsarbejde og montering af vedvarende energiløsninger indenfor jordvarme og varmepumper samt solceller i samarbejde med Greenig.

  4. Årlig service af anlæggene, 24/7 overvågning og service samt løbende oplæring og opdatering af kirkens medarbejdere.

Skyet dag

Vi hjælper med den grønne omstilling

pengeplante ravnholm energi.jpeg

En økonomisk gevinst for kirken

Ravnholm Energi  kan hjælpe menighedsråd med at få et økonomisk overblik over de store øjeblikkelige økonomiske besparelser, der findes i de nye vedvarende energiløsninger

Vores verden sætter nye og øjeblikkelige krav til vores varmesystemer. Vi skal hurtigst muligt implementere langt flere effektive energisystemer end man hidtil har benyttet til opvarmning af kirkens bygninger.

Ravnholm Energis varmepumper har som minimum et udgangspunkt på en effektivitetsudnyttelsesgrad på 3,50. Vores varmesystemer giver en udnyttelse på 3,50 gange mere energi end der skal tilføres.

Derfor er der en stor økonomisk gevinst at hente på varmepumpeteknologien. 

Ravnholm Energi arbejder med at rådgive menighedsråd om deres muligheder for at implementere grøn energi til opvarmning af kirkens bygninger

 

Vi hjælper både med at skabe overblik over det tekniske og den økonomiske investering samt dokumentation for varmebesparelsen.

Vi projekterer og dimensionerer varmepumpe-anlæg enten som en stand one løsning eller som etablering af en varmecentral.

Vi tilbyder efter vores installation et årligt servicebesøg, en hotline til vores teknikker, løbende uddannelse for medarbejdere samt en 24/7 overvågning. 

Menighedsråd  ravnholm energi _edited.jpg

Vi hjælper sogne med installation af grøn energi 

Provstier ravnholm energi1_edited_edited_edited.jpg

Vi hjælper provstier med grøn energi 

Ravnholm Energi rådgiver provstier med at lægge en strategi og plan for implementering af grøn energi i provstiets sogne

 

De danske provstier har ansvaret for og opgaven med, at sognene når regeringens ambition om en 70 % CO2 reduktion i folkekirken i 2030. 

Det kræver store økonomiske tiltag og prioriteter frem til 2030. For at provstierne skal lykkes med målsætningen, skal der ligge en klar strategi, dimensionering og handlingsplan for de enkelte sognes bygninger.

Der er store og komplekse krav til opvarming af kirken. Derfor arbejder Ravnholm Energi med den rette dimensionering af kirkens varmegivere i kombination af varmepumper som varmekilde.

Cirkulæret er et kompromis mellem at begrænse energiforbruget til opvarmning, undgå fugt og skimmelsvamp, skabe komfortmæssige vilkår samt sikre kulturhistoriske værdier som kalkmalerier og interiør.

 

Ravnholm Energi arbejder ud fra Kirkeministeriets opvarmningcirkulære. Installation af varmepumper, giver en lavere fremløbstemperatur. Det stiller nye krav til kirkens varmegivere. Derfor er det vigtigt at varmekilde og varmegivere har de rette dimensioneringer, for at leve op til kirkeministeriets varmecirkulære

49D5C936-CEC5-4F00-A7FA-EC86D25B330C.HEIC

Krav til opvarmning i kirken  

bottom of page