top of page
Ravnholm Energi byråd.png


 Byggetilladelse 
   Hvornår skal du søge byggetilladelse til varmepumper?

I mange tilfælde kan du etablere en luft til luft-varmepumpe eller luft til vand-varmepumpe uden tilladelse fra kommunen.

 

Selv om det ikke altid kræver tilladelse at etablere en varmepumpe, skal du stadig være opmærksom på, at gældende lovgivning skal overholdes, herunder bygningsreglementets bestemmelser og evt. lokalplanen for området. 

Ravnholm Energi godkendelse

Måske, måske ikke

Ravnholm Energi byggelinie .jpeg

Lokale beslutninger  

I nogle tilfælde kræver opstilling af varmepumper byggetilladelse. Det kan ligeledes i nogle tilfælde kræve en planmæssig dispensation/tilladelse, at opstille en varmepumpe.

  • bebyggelsen er bevaringsværdig (værdi 1-3 eller udpeget i lokalplan)

  • bebyggelsen er omfattet af en bevarende lokalplan

  • varmepumpen ønskes placeret indenfor en beskyttelseslinje i henhold til Naturbeskyttelseslovens §16-18

Bor du i rækkehusbebyggelse, skal du søge tilladelse hos kommunen. 

Du skal også nærlæse lokalplanen og der kan også være ejerforeningsbestemmelser for opsætning, placering og støj for rækkehusbebyggelse. 

Ravnholm Energi rækkehuse .png

Rækkehuse

Ravnholm Energi tilladelse .png

Her skal altid søges om tilladelse 

I følgende tilfælde kræver etablering af varmepumpe altid en tilladelse:

  • varmepumpen overholder ikke byggeretten eller bygningsreglementets tekniske bestemmelser

  • varmepumpen etableres i forbindelse med nybyggeri (ex. nyt enfamiliehus) i et område, hvor der er tilslutningspligt. Læs mere om tilslutningspligt 

  • bebyggelse der er fredet. Her skal Slots- og Kulturstyrelsen kontaktes først

Ved etablering af jordvarmeanlæg skal der søges om tilladelse. 

På din kommunes hjemmeside findes ansøgningskemaer for både horisontalt anlæg og vertikale anlæg. 

Ravnholm Energi jordvarme_edited.jpg

Etablering af jordvarmeanlæg

Ravnholm Energi tilladelse .png
Ravnholm Energi plan_edited.jpg

Lav en beskrivelse

Hvis en eller flere af de nævnte forhold gør sig gældende, skal du skrive til byggesagsafdelingen med henblik på en godkendelse, inden du etablerer en varmepumpe på din ejendom.

  • Send en beskrivelse på mail til kommune.

  • Lav men situationsplan, hvor du viser placering af udedelen (Fordamperen), samt kabel- og rørføring ind til ejendommen. Her skal du være obs på stikledninger. 

  • Tag et billede af ejendommen, hvor udedelen skal placeres. 

bottom of page