top of page
meinertz kirke konvertor Ravnholm Energi .jpg


Kirkekonvektorer 
- i de rette dimensioneringer 

Der er store komplekse krav til opvarmning af kirken. Ravnholm Energi udarbejder altid deres varme dimensioneringer i en kombination med varmepumpe som varmekilde og de nye temperaturkrav til kirkens varmegivere 

Dansk kirkekonvektor

Ravnholm Energi samarbejde med Meinertz, som er en dansk producent af kirkekonvektor

Meinertz levere kirkekonvektor i høj kvalitet og i dansk design, der baserer sig på håndværksmæssige traditioner siden 1939.

Meinertz kirkekonvektor er den mest fleksible, diskrete og æstetiske konvektor til montering under kirkebænke.

Meinertz kirkekonvektor er højtydende og produceres med de tilslutninger, der kræves for at leve op til kravene til renovering af fredede bygninger. 

Krav til opvarmning

 

Mange kirker i dag, lever ikke op til de faste krav til opvarmningen af kirkerummet. Det gælder specielt kirker, der er periodisk opvarmet. I disse kirker stilles der meget høje krav til opvarmningshastigheden fra de anbefalede 8 grader når kirken ikke benyttes, til de 20 grader, som anbefales når der er aktiviteter i kirken.  

I Kirkeministeriets varmecirkulære stilles der krav om wattydelse og hastighed til opvarmeningen. Det gøres ud fra flg. grundlag: 

  • For at begrænse udtørring af kalkvægge og lofter 

  • For at begrænse udvikling af fugt, kondens og dermed skabe grundlag for skimmelsvamp

  • For at begrænse varmespild og dermed øge varmeudgiften i kirken. 

Den rette rådgivning og dimensionering 

E97E3672-DCF0-461D-A9FA-0AF16A024696_1_105_c.jpeg

Kirker kan enten  være vedvarende - eller periodisk opvarmet. Bykirker er typisk vedvarende opvarmet. Det vil sige at kirkerummet har en mere eller mindre fast rumtemperatur. Når det kommer til kirker på landet, som har en mindre aktivitetsniveau, gælder det det modsatte. Kirkerne på landet er typisk periodisk opvarmet. 

Når kirker er periodiske i deres opvarmning, giver det en bedre varmeøkonomi og kirkerummet risikere ikke at udtørre. 

Ravnholm Energi laver alle beregninger, dimensioneringer og anbefalinger efter Kirkeministeriets varmecirkulære. 

meinertz kirke konvertor Ravnholm Energi bænkkonvertor.jpeg
Folkekirkens opvarmningscirkulære Ravnholm Energi_edited.png

Kirkeministeriet Opvarmningscirkulære 

 

Kirkeministeriet har udarbejdet en cirkulære for opvarmning af kirkerum. DeT udstikker klare retningslinjer på størrelse af kirkens varmekilde og kirkevarmegivere

 

Den store konverteringsbølge af varmekilder på fossile brændsel med en høj fremløbstemperatur, til varmepumper som har en lavere fremløbstemperatur. Betyder at kirker skal planlægge en opgradering af  kirkens nuværende varmegivere.

Når vi udarbejder  forslag til varmepumpeløsning, laver vi også beregningerne på opgraderingen af kirkens varmegivere. Så menighedsrådet og provstier, kender den fulde økonomiske omfang ved den pågældende  energikonvertering 

Læs: Kirkeministeriet Opvarmningscikulære 

bottom of page