top of page
fugt i kirken renovering_kalkmalerier ravnholm energi_edited.jpg


Fugt i kirken 
- giver dårligt og dyrt indeklima 

Udviklingen af fugt og fugtskader i kirkerne, er de senere år blevet et indsatsområde, for at begrænse dårligt indeklima og udviklingen af skimmelsvamp.

Hvis der ikke er kontrol over luftfugtigheden i kirken, kan den efterfølgende istandsættelse ende i reparationer i millionklassen. Endnu værre er at risikoen for at af vores fælles kulturarv kan gå tabt.

Fugtudviklingen i kirkerne 

Fugtudviklingen i kirkerne sker i takt med komfortkrav om opvarmning af kirkerne og de  klimaændringer verden har set igennem de seneste årtier.

 

De store temperaturændringer har en direkte konsekvens og indflydelse på luftfugtighedsniveauet i vores gamle bevaringsværdige bygninger.

 

Derfor er kontrollen over kirkernes generelle fugtniveau blevet af mere afgørende betydning end nogensinde før, for at undgå kostbare restaureringsarbejde eller uoprettelige fugtskader.

Risikoen ved høj luftfugtighed 

 

De væsentlige ændringer i kirkernes luftfugtighed og temperatur, påvirker indeklimaet, interiøret som alter, prædikestole, malerier og ikke mindst kirkens orgel samt de uvurderlige kalkmalerier

Luftfugtighed på over 80%, koldebroer og kondens, kan forårsage råd og skimmelsvamp som: 

  • Nedbrydning af træstruktur i f.eks. interiør 

  • Forstærker konsekvenserne af frostskader

  • Ødelægge gipsarbejde, kalkede lofter og vægge samt ikke mindst kalkmalerier 

  • Kan bringe personale og besøgendes sundhed og velvære i fare

35C6C876-2AA9-46BE-8239-106010908DF8_1_105_c.jpeg

Årsag til høj luftfugtighed 

 

Kirker kan både være vedvarende - eller periodisk opvarmet. Derudover er der store variationer af menneskemængder, når kirken er opvarmet. Eksempelvis vil kirken måske kun være delvist fyldt ved en almindelig gudstjeneste, mens den kan være helt fyldt ved bryllupper eller i julen 

Opvarmningen af kirken, årstidernes skifte og antallet af mennesker i en kirke er blandt de mange faktorer, der medfører svingende temperaturer og ændringer i den relative luftfugtighed. Hvis luftfugtigheden ikke reguleres, kan det hurtigt fugt problemer i kirken.

814AF7FA-BFBF-4E05-A118-F3B72DE31DAD_1_105_c.jpeg

Når kirken opvarmes, mødes kold og varmt luft 

 

Når der tændes for varmen, opvarmes kirkens høje lofter hurtigere end ved gulvet hvor kirkegængerne sidder. Hvilket kan resultere i forskellige fugtighedsniveauer i rummet. Det giver et grundlag for udvikling af kondens i kirkerummet og et fugtigt indeklima. 

Når varmt luft møder kirkens kolde vægge eller enkeltlagsglas vinduer, vil det koldere lufttemperaturen  danne kondens. Det kan føre til stigende fugt- og skimmelvækst i  kirken, med risiko for saltudtræk og afskalning.

Manglende regulering af luftfugtighed  

Kirkernes interiør som kirkebænke, alter og altermalerier og smukke gamle prædikestole. Vil ofte lide under uregulerede fugtniveauer i de gamle middelalder kirker

Når luftfugtigheden stiger i kirken, vil der ske en udvidelse af træ interiøret og absorberer fugten i luften. Når luftfugtigheden falder, vil træet begynde at udlede den absorberet fugt tilbage i kirkerummet og træinteriøret vil trække sig sammen. 
Ved at skabe en stabil reguleret luftfugtighed mellem 45-65 procent. Vil træ interiøret i kirken være mindre udfordret af indeklimaet  

93069757-1871-44DE-9AEC-098697398DBE_1_1
3A79B28B-9EE2-4DC8-9AB3-A9A9D9124B21_1_105_c_edited_edited.jpg

Høj luftfugtighed kan blive kostbar for kirkens orgel   

Et kirke orgel påvirkes af det rumklima, hvor det anvendes. Derfor bør man altid give orglet gode klimatiske forhold.

Er luftens fugtighed høj, kan orglets træværk udvide sig. De mekaniske dele i orglet kan sætte sig fast. I det hele taget kan for høj luftfugtighed være årsag til en lang række problemer som borebiller og risikoen for skimmelsvamp. 

En rensning af kirkeorglet for skimmesvamp er en bekostelig affære, som kan koste et 5 eller et 6 cifret beløb 

bottom of page