top of page
Ravnholm Energi energiforbedringer

 Vi hjælper med energiforbedringer hos dig
Tiltag du må overveje  

 

Energirenovering af boligen kan være omfattende, og især hvis du bor i et utæt ældre hus. Du kan dog sagtens nedbringe energiforbruget og spare på varmeregningen med en række mindre forbedringer. Ravnholm Energi tilbyder gode løsninger, som understøtter varmepumper som varmekilde 

Isolering af rør

Fordelene ved at efterisolere varmerør er, at man reducerer varmetabet væsentligt. Man får en bedre økonomi, eftersom energien udnyttes mere effektivt. Man får en forøget komfort og dermed bedre indeklima. Derudover forøges boligens værdi. 

Det kan især betale sig at isolere rør, der er varme hele vinteren, som fx rør, der fører varmt vand til radiatorer eller gulvvarme.

Udgifterne, der er forbundet med isolering af rør, vil normalt være tjent ind i løbet af ganske kort tid. Isolering af rør på kolde lofter, i skunke eller i en kold krybekælder har også den fordel, at man mindsker risikoen for frostsprængninger.

Hvis dine termostater eller radiatorventiler er gamle, kan du spare en del varme ved at udskifte dem. Nye termostater reagerer nemlig hurtigere på temperaturskift i boligen og lader det varme vand passere langsommere gennem radiatorerne, så du udnytter varmen bedre.

Yderligere besparelser er der at hente, hvis du udskifter dem til termostatstyrede radiatorventiler med elektronisk automatik. Her er der op til 22 procent at hente på varmeregningen.

Ravnholm Energi radiatortermostat

Udskift de gamle termostater

Ravnholm Energi tilladelse .png
Ravnholm Energi Cikulationspumpe

Udskift  Cikulationspumpe   

Gamle cirkulationspumper (+ 25 år) bruger også mere energi end nye. Cirkulationspumpen er den pumpe, der pumper det varme vand rundt i radiator- og/eller gulvvarmesystemet.

Ældre cirkulationspumper kører med faste trinintervaller og tager ikke hensyn til husets aktuelle forbrug af varme. En moderne trinregulerende cirkulationspumpe regulerer derimod automatisk, hvor hårdt pumpen skal arbejde alt efter husets reelle varmeforbrug og sænker automatisk også hastigheden om natten.

Udover besparelser på elregningen, kan det også forbedre varmetilførelsen til radiatorer eller gulvvarme pga. pumpens bedre effektivitet. En positiv sidegevinst ved at udskifte cirkulationspumpen er, at man kan slippe for støj i rør og radiatorer.

Gamle radiatorer fungerer ikke optimalt, når de er tilsluttet lavtemperatursystemer. Til gengæld giver radiatorer i passende størrelser i lavtemperatursystemer energibesparelser og øget komfort. Det er især rentabelt, hvis man vælger en varmepumpe som varmekilde.


Udskiftning af en gammel enkeltpanelradiator med en ny type 11-radiator af samme størrelse øger varmeydelsen med ca. 60 %. Hvis du udskifter en gammel dobbeltvægget panelradiator med en ny type 22 radiator, får du en 50 % stigning i varmeydelsen.

 

Ved at skifte til mere effektive og moderne radiatorer kan temperaturen på det varme vand i systemet reduceres med 10 °C. Koefficienten for varmepumpens ydeevne forbedres med ca. 2 % for hver grad, vandtemperaturen reduceres. Det vil derfor i dette tilfælde betyde en 20 % forbedring af ydelsen.

Ravnholm Energi udskift radiator

Udskift gamle radiatorer til nye 

bottom of page