top of page


Erhvervsløsninger 
Lave driftsomkostninger og minimal vedligeholdelse 

DVI anlæg er et kvalitetsprodukt, du får glæde af i mange år fremover. Samtidig et anlæg med et lavt driftsomkostning og et minimalt vedligeholdelse omkostning. Udover dette er der mange andre gode grunde til at vælge en varmepumpe fra DVI.

Ravnholm Energi i samarbejde med DVI om at sælge, dimensionere og installere store luft/vand varmepumper hos økonomi- og miljøbevidste erhvervskunder.

DVI_nord_130922_114.jpg

I samarbejde med DVI projekterer og leverer vi systemer, der er optimeret til individuelle kunder. Vi ved, at det er en længere proces at få installeret varmepumper på en arbejdsplads.

Det handler både om behov, plads, kapacitet og om at finde ud af, hvad der er muligt og mest optimalt. Sammen med DVI er vi eksperter i at dimensionere og konfigurere den optimale løsning til enhver tænkelig bygning – både til opvarmning og køling af bygninger samt varmt brugsvand.

Samarbejde 

-mellem DVI og Ravnholm Energi skaber resultater 

Ravnholm Energi installere DVIs kvalitetsvarme-pumper. DVI er blandt de teknisk førende på markedet for varmepumper, bl.a. pga. et kreativt udviklingsteam, som løbende udvikler nye varmepumper og køleanlæg samt hard- og software med nye funktioner.

DVI varmepumper produceres i Nordjylland lige syd for Aalborg

Ravnholm Energi Erhverv sort .jpeg

Kreative løsninger 

Ravnholm Energi tilladelse .png
Ravnholm Energi DVI tagmontering.jpeg

Hybridanlæg  

HYBRIDANLÆG Varmepumpecentralens styring kan håndtere andre energikilder som tilskudseffekt. Denne tilskudseffekt anvendes til at supplere på årets koldeste gradtimer, hvor varmepumpens effekt ikke er tilstrækkelig.

 

Tilskudseffekten kan være eksisterende gas- eller oliekedler. På denne måde kan man lave meget økonomisk attraktive løsninger. Hvis man ved den dimensionerende udetemperatur lader varmepumpen dække cirka 50% af effekten, vil varmepumpen stadig dække cirka 85-90% af det årlige energiforbrug.

Opbygning af varmecentral

 

Varmepumper monteret i kaskadeteknologi på specialfremstillede akkumuleringstanke. Varmepumperne har en varmeeffekt på 40 kW og kobles ind og ud efter behovet i den tilsluttede installation. Det aktuelle varmebehov måles i den indbyggede varmemåler, som konstant overvåger flow og aftaget energi fra varmepumpecentralen.

 

Kombinationen af varmemåleren og kaskadeteknologien sørger for den mest optimale drift. Dvs. hvis der er behov for 35 kW varme, startes 1 modul, og hvis varmebehovet stiger til 112 kW, startes 3 moduler. På denne måde opnåes den mest stabile varmeleverance.

Ravnholm Energi Erhvervsløsninger .jpeg

Kaskadeopbygning

Ravnholm Energi tilladelse .png
DVI Ravnholm Energi akku erhverv

De specialkonstruerede akkumuleringstanke, med indbyggede skørter, der opdeler tanken i flere sektioner, giver mulighed for at have op til 3 forskellige temperaturer i den samme tank, selvom tanken ligger ned. På denne måde kan temperaturen hæves i flere trin, hvilket giver en samlet forbedret virkningsgrad på anlægget. Det kan lade sig gøre takket være de indbyggede skørter, som opdeler tanken i flere sektioner og derved giver os mulighed for at lade varmepumpemodulerne køre med individuelle temperaturer.

Akkumuleringstanke

Varmepumpecentralen er forsynet med integreret eltavle, hvor alt styring og reguleringsteknik er samlet. Styringen er koblet til internettet via en indbygget pc, som giver mulighed for at overvåge varmepumpens drift, snavsefiltres tilstand, anlægstryk, afgivet effekt osv. Ud over dette giver internetadgangen DVI’s teknikere adgang til at justere driftsparametre, udlæse fejl, genstarte varmepumpen osv. Dette er en uvurderlig hjælp for dig som slutkunde, der på denne måde får sikkerhed og tryghed i investeringen.

Ydermere kan varmepumpecentralen leveres med integreret, godkendt målerfelt for elforsyningens elmåler. Det vil sige, at varmepumpecentralen kan tilkobles direkte i et kabelskab eller en transformerstation. På den måde er man uafhængig af eltavler og øvrige el-installationer i de bygninger, som skal forsynes med varme

Ravnholm Energi Erhverv tavle DVI.jpeg

Styring og regulering

bottom of page