top of page
image.png

Reduceret afgift på el i bolig til 1 øre

Kan jeg få reduceret elafgift, og hvordan søger jeg?

 

Privatkunder, der har et elforbrug over 4.000 kWh/år, kan søge om at få reduceret elafgiften. Har du el som primær varmekilde, og overstiger dit forbrug 4.000 kWh/år, kan du spare penge på din elregning.

Tidligere gjaldt denne mulighed kun helårsboliger, men det er nu også muligt at få afslag i elafgiften, hvis også dit sommerhus er opvarmet ved hjælp af el, og opfylder betingelserne. Du kan ansøge om reduceret elafgift for både din helårsbolig og dit sommerhus. For helårsboliger kan du søge op til 3 år tilbage i tiden.

Hvor meget kan jeg spare?

Du kan opnå en besparelse på den del af dit forbrug, der er udover 4.000 kWh/år - og opfylder betingelserne, som du kan se herunder.

På alt forbrug over 4000 kWh betaler du kun 1 øre pr. kWh i elafgift. For forbrug under 4000 kWh betaler du taksten som fastsættes af staten.

En typisk familie med en elopvarmet bolig bruger i gennemsnitligt 15.000 kWh til opvarmning.

Betingelserne for at opnå reduceret elafgift:

  • Den primære opvarmningsform skal være elvarme, og det skal være registreret på BBR-opgørelsen. Tjek din bolig på BBR.

  • Søger du om reduktion med tilbagevirkende kraft, skal du kunne fremlægge BBR-dokumentation for, den dato du ønsker reduktionen.

  • Elvarme er alle opvarmningsformer baseret på el.

  • Dit elforbrug skal være over 4.000 kWh om året.

  • Søger du for et sommerhus, skal huset være oplyst som 'sommerhus' på din BBR-opgørelse. Det betyder, at det skal have anvendelseskoderne 523 eller 510, som er sommerhus eller fritidshus. Hvis du mener, dit sommerhus opfylder betingelserne, men ikke har ovennævnte koder på din BBR-opgørelse, skal du kontakte din kommune.

*Kilde: SKAT.dk

 

Kontakt for yderligere information:

Telefon 81 72 51 00
Mail: henrik@ravnholmenergi.dk

bottom of page